ศาลพระภูมิราคาถูก โต๊ะหินอ่อนราคาโรงงาน รับปั้นองค์เทพ

ศาลพระภูมิราคา
ท้าวเวสสุวรรณ
โต๊ะหินอ่อน